Senat Luizijane sa 37-0 usvojio predlog zakona za zabranu agende WEF-a u toj državi 🇷🇸

  • Post author:
  • Post category:Politika

Provereno (Fact checked)
03. April 2024. Baxter Dmitry

Luizijana je postala prva država u SAD koja je usvojila zakon kojim se ukida uticaj Ujedinjenih nacija, Svetske zdravstvene organizacije i Svetskog ekonomskog foruma u ​​toj državi i zabranjuje globalističkim organizacijama da nameću pravila i mandate.

Senat Luizijane usvojio je sa 37-0 predlog zakona o prekidu državne i lokalne saradnje sa UN, SZO (WHO) i SEF (WEF), optužujući ih da su pokrenuli globalistički državni udar i da pokušavaju da nametnu svoja pravila i mandate širom sveta.

Senator Tomas Presli i dva ko-sponzora predstavili su 29. februara u Senatu Predlog zakona 133 (SB133). Predloženi zakon kaže: „Svetska zdravstvena organizacija, Ujedinjene nacije i Svetski ekonomski forum neće imati jurisdikciju ili moć u državi Luizijana.”

Predlog zakona navodi praktične korake kako bi se osiguralo da pravila, propisi i mandati globalističkih organizacija neće imati moć u “državi pelikana”.

„Nikakvo pravilo, propis, taksa, porez, politika ili mandat bilo koje vrste Svetske zdravstvene organizacije, Ujedinjenih nacija i Svetskog ekonomskog foruma neće biti primenjeni ili sprovedeni od strane države Luizijane ili bilo koje agencije, odeljenja, odbora, komisije, političke jedinice, državnog organa države, župamije, opštine ili bilo kojeg drugog političkog subjekta.”

EFEKTIVNO

Izveštaj Desetog centra za amandmane: Na osnovu saveta Džejmsa Medisona za države i pojedince u Federalistu broj 46, „odbijanje saradnje sa službenicima Unije“ predstavlja izuzetno efikasan metod da federalni zakoni postanu nesprovodljivi jer se većina radnji za sprovođenje oslanja na pomoć, podršku i vodstva država.

Ovo je jednako tačno kada su u pitanju međunarodna tela – verovatno i više. Ove institucije nemaju sopstveni izvršni mehanizam. Sva njihova moć se zasniva na dobrovoljnom poštovanju i sprovođenju od strane lokalnih jurisdikcija.

Viši pravosudni analitičar Foks Njuza, sudija Endrju Napolitano, složio se da bi ovakav pristup bio izuzetno efikasan. U televizijskoj diskusiji o saveznim zakonima o oružju, on je primetio da bi jedna država koja odbija da sarađuje sa izvršnim organima, učinila savezne zakone o oružju „gotovo nemogućim“ za sprovođenje.

Savezna vlada se u velikoj meri oslanja na saradnju sa državama u primeni i sprovođenju skoro svih svojih zakona, propisa i akata. Jednostavnim povlačenjem ove neophodne saradnje, države mogu da ponište mnoge savezne akcije. Kao što je napomenulo Udruženje nacionalnih guvernera, tokom delimičnog zatvaranja vlade 2013., „Države su partneri savezne vlade u većini federalnih programa“.

Ovaj problem sprovođenja se još povećava kada su u pitanju međunarodna tela kao što su SZO i UN.

PRAVNI OSNOV

Neki bi mogli da tvrde da je Luizijana obavezna da sprovodi mandate SZO ili UN zbog sporazuma, ali pravno to ne drži.

Vrhovni sud je dosledno smatrao da savezna vlada ne može da upravlja državnim i lokalnim resursima za svoje potrebe. Prema doktrini protiv komandovanja, države su suvereni entiteti i mogu da usmeravaju svoje resurse kako žele. Logično sledi da međunarodne organizacije ne mogu da upravljaju ni državnim ni lokalnim resursima. Čak i ako je američka vlada obavezna da sprovede neki mandat Ujedinjenih nacija na osnovu ugovora, to ne znači da državne i lokalne vlade takođe moraju da sprovode isto.

Doktrina protiv komandovanja zasniva se prvenstveno na pet predmeta Vrhovnog suda koji datiraju iz 1842. Printz protiv SAD i služi kao kamen temeljac.

„U Njujorku smo smatrali da Kongres ne može da primora države da donesu ili sprovedu federalni regulatorni program. Danas smatramo da Kongres ne može da zaobiđe tu zabranu direktnom regrutacijom državnih službenika. Savezna vlada ne može da izdavaje direktive kojima se od država traži da se pozabave određenim problemima, niti da naređuje državnim službenicima ili onima iz njihovih političkih jedinica da upravljaju ili sprovode federalni regulatorni program. Nije važno da li se radi o kreiranju politike i nije potrebno odmeravanje kostbenefita od slučaja do slučaja; takve komande su suštinski nekompatibilne sa našim ustavnim sistemom dvojnog suvereniteta.”

Za pozivanje na antikomandirajuću doktrinu nije potrebno utvrđivanje ustavnosti. Državne i lokalne vlasti mogu da odbiju da sprovode savezne zakone ili programe bez obzira da li su ustavni ili ne.

ŠTA JE SLEDEĆE

SB133 će da se preseli u predstavnički dom radi daljeg razmatranja. On je upućen Komitetu za parlamentarne i vladine poslove gde mora da s razmotri i prođe većinom glasova pre nego što krene napred u zakonodavni proces.

Baxter Dmitry

Baxter Dmitry je pisac u The People’s Voice. On pokriva politiku, biznis i zabavu. Govoreći moć istine otkako je naučio da govori, Baxter je proputovao preko 80 zemalja i pobedio u debatama u svakoj od njih. Živite bez straha.
Email: baxter@thepeoplesvoice.tv

Izvor: https://thepeoplesvoice.tv/louisiana-senate-passes-bill-37-0-to-ban-wef-agenda-from-the-state/

Delite ...