Globalisti planiraju još jedan šokantni događaj u potrazi za ‘četiri D’: digitalizacija, dehumanizacija, devastiranje i depopulacija 🇷🇸

2024. će učiniti da 2023. izgleda kao šetnja parkom, ali možemo da preživimo oluju ako se držimo naše čovečnosti i vere u Boga Konvergencija višestrukih…

Pročitajte više ...Globalisti planiraju još jedan šokantni događaj u potrazi za ‘četiri D’: digitalizacija, dehumanizacija, devastiranje i depopulacija 🇷🇸