Medicinske sestre koje su napustile zdravstveni sistem da bi se fokusirale na rano lečenje opisuju „brutalne“ protokole lečenja COVID-19 🇷🇸

Protokoli zahtevaju „zapanjujuću kognitivnu disonancu“ Аutor Matt McGregor 14. avgust 2022. Аžurirano: 14. avgusta 2022. Medicinske sestre koje su bile svedoci da „brutalni“ bolnički protokoli…

Pročitajte više ...Medicinske sestre koje su napustile zdravstveni sistem da bi se fokusirale na rano lečenje opisuju „brutalne“ protokole lečenja COVID-19 🇷🇸