Međuvladino pregovaračko telo zvanično je priznalo da nisu uspeli da postignu konsenzus o tekstu predloženog „Sporazuma o pandemiji“. To su dobre vesti (za sada). 🇷🇸

James Roguski, 27. Maj 2024.

REZULTAT MEĐUVLADINOG PREGOVARAČKOG TELA (INB – INTERGOVERNMENTAL NEGOTIATING BODY) DA IZRADI NACRT I PREGOVARA O KONVENCIJI, SPORAZUMU ILI DRUGOM MEĐUNARODNOM INSTRUMENTU O PREVENCIJI PANDEMIJE, SPREMNOSTI I ODGOVORU NA NJU.

PREDLOG TEKSTA BIROA, od 27. maja 2024. godine, je dostupan ovde:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_10-en.pdf

PDF – crveno podvučena rečenica da konsenzus nije postignut

1. Odlukom SSA2(5) (2021), Zdravstvena skupština, na svojoj Drugoj posebnoj sednici, odlučila je, između ostalog, da uspostavi međuvladino pregovaračko telo (INB) otvoreno za sve države članice i pridružene članice, da izrade nacrt i pregovaraju o SZO konvenciji, sporazumu ili drugom međunarodnom instrumentu o prevenciji pandemije, spremnosti i odgovoru. U odluci SSA2(5), Zdravstvena skupština je takođe odlučila da INB podnese svoj ishod na razmatranje Sedamdeset sedmoj Svetskoj zdravstvenoj skupštini, sa izveštajem o napretku od Sedamdeset šeste Svetske zdravstvene skupštine.
 
2. INB je preduzeo svoj rad pod rukovodstvom svog Biroa, koji su predvodili gospođa Precious Matsoso iz Južne Afrike i gospodin Roland Driece iz Kraljevine Holandije kao kopredsedavajući, i potpredsedavajući: ambasador Tovar da Silva Nunes iz Brazila; ambasador Egipta Amr Ramadan; Dr Viroj Tangcharoensathien sa Tajlanda; i ambasadora Japana Honseija Kozoa, uz podršku Sekretarijata.
 
3. INB je održao ukupno devet sastanaka, uključujući sedam nastavljenih sednica, različitih sastava i podgrupa, radnih grupa, neformalne konsultacije i brifinge, uključujući i učešće stručnjaka i relevantnih zainteresovanih strana. Na ovim sastancima se razgovaralo o različitim iteracijama nacrta teksta ka sporazumu o pandemiji, a rad sa tih sastanaka kulminirao je u zaključnom dokumentu koji je trenutno dostavljen Skupštini. Biro je blisko sarađivao sa Biroom Radne grupe za izmene i dopune Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) (WGIHR – Working Group on Amendments to the International Health Regulations) i održali su dve zajedničke plenarne sednice. Dokumenti za sastanke INB-a, uključujući izveštaje sa sastanaka, dostupni su na veb stranici SZO.
 
4. Nakon svog mandata kako je navedeno u odluci SSA2(5), INB je izradio i pregovarao o tekstu Sporazuma SZO o pandemiji, čiji je nacrt, na kraju njegovog devetog sastanka, sadržan u Dodatku. INB nije postigao konsenzus o tekstu.

Komitet A Svetske zdravstvene skupštine treba da raspravlja o ovom pitanju u 14:30 (po ženevskom vremenu) u utorak, 28. maja 2024.

Gledajte prenos uživo: https://www.who.int/about/accountability/governance/world-health-assembly/seventy-seventh

Izvor: https://jamesroguski.substack.com/p/plot-twist-3

Delite ...