Kovid poštedeo Afriku: Manje od 6% je vakcinisano i daleko bolje im ide od zemalja sa visokom stopom inekcija 🇷🇸

  • Post author:
  • Post category:Medicina

09. februar 2023.

Postoje jasne kontradikcije između direktiva Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa potrebom za vakcinacijom protiv COVID-a u Africi i stvarne situacije na terenu.

Kovid poštedeo Afriku: SZO i dalje poziva sve zemlje da uvedu ubod COVID-a u najmanje 70% svoje populacije i upozorava da su zemlje u razvoju u velikom riziku zbog niske stope uboda. 

U međuvremenu, Afrika, gde je manje od 6% stanovništva izbodeno, prošla je daleko bolje od zemalja sa visokim stopama ubrizgavanja. Istraživanje velikih razmera u Ugandi takođe pokazuje da COVID više nije klinički problem, piše dr Džozef Merkola , lekar osteopat, autor bestselera.

Varijante su takođe postale blaže (manje patogene) sa svakom iteracijom, ali SZO upozorava da nove varijante mogu stvoriti „velike talase ozbiljnih bolesti i smrti u populacijama sa niskim pkrivanjem vakcinacijom“.

Objašnjenje za nepovezanost između prioriteta SZO i onoga što se dešava u Africi može se objasniti kada pogledate fokus vežbe SZO ‘Katastrofalna zaraza’. Fokusirao se na obučavanje afričkog rukovodstva za praćenje scenarija pandemije.

Kovid poštedeo Afriku: SZO su potrebne dodatne pandemije kako bi opravdala svoj sporazum o pandemiji, koji će joj dati isključivu moć da diktira kontramere, i treba da eliminiše afričku kontrolnu grupu, koja pokazuje da „vakcine“ COVID-a čine više štete nego koristi.

SZO takođe ima sve namere da primeni klimatske mere kada za to bude imala moć. U tom cilju, direktor SZO za životnu sredinu i zdravlje predložio je kombinovanje zdravstvenih i klimatskih pitanja u jedno.

Džon Kembel, dr, penzionisani edukator medicinskih sestara, upoređuje kontradiktornosti između direktiva Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa potrebom za vakcinacijom protiv COVID-a u Africi i stvarne situacije na terenu.

Kovid poštedeo Afriku: Do 12. decembra 2022. SZO je i dalje pozivala sve zemlje da uvedu ubod COVID-a u najmanje 70% svoje populacije. 1  Njegov prvobitni rok za dostizanje ovog praga od 70% bio je sredina 2022. godine, ali je do juna 2022. samo 58 od 194 države članice dostiglo ovaj cilj. 2

Prema SZO, u ranim danima kampanje ubrizgavanja nedostajale su zalihe, tehnička i finansijska podrška, ali su sada te prepreke rešene. Kao rezultat toga, sve zemlje sada imaju mogućnost da ispune globalni cilj od 70%.

 

Niske stope uboda ugrožavaju zemlje sa niskim dohotkom, tvrdi SZO

Kovid poštedeo Afriku: „Sveobuhvatni izazov“ trenutno je administracija uboda, zapravo „dvanje uboda u ruku“. 3  U vezi toga, SZO predlaže integraciju usluga ubrizgavanja COVID-19 „sa drugim uslugama imunizacije i uz druge zdravstvene i socijalne intervencije“. Ovo će, kažu, da maksimizuje uticaj i „da izgradi dugoročni kapacitet“.

SZO takođe naglašava da „kako opada percepcija rizika od virusa, pažljiva komunikacija o riziku i planovi angažovanja zajednice moraju biti prilagođeni kako bi se povećala potražnja za vakcinacijom“. Da bi se osiguralo da se zemlje sa niskim prihodima uključe i ispune cilj od 70%, SZO je takođe pokrenula Partnerstvo za isporuku vakcine protiv COVID-19 u januaru 2022.

Ovo je međunarodni napor „da se pojača spremnost zemlje i podrška za isporuku“ u 34 zemlje sa niskim stepenom prihvatanja inekcija protiv COVID-a. Partneri su UNICEF, Gavi i Svetska banka. Prema SZO: 4

„Uprkos rastućem uspehu od njegovog pokretanja u januaru 2022. godine, zemlje sa niskim i nižim srednjim prihodima suočavaju se sa poteškoćama da postignu korak u promeni stopa vakcinacije.

Ovo predstavlja ozbiljnu pretnju krhkom ekonomskom oporavku, uključujući i rizik od novih varijanti koje stvaraju velike talase ozbiljnih bolesti i smrti u populacijama sa niskom pokrivenošću vakcinacijom.

To takođe znači da je ubrzanje isporuke drugih alata i tretmana za COVID-19 ključni prioritet koji će pomoći svetu da izgradi više slojeva zaštite od virusa. Potrebna je usklađena i hitna akcija zemalja, međunarodnih partnera i agencija, zajedno sa ministrima finansija G20 da bi se povećao nivo vakcinacije i ubrzao pristup.

Ukratko, SZO je zaista zabrinuta da će zemlje sa niskom stopom uboda protiv COVID-a patiti ako ne bi ispunile ili premašile ciljni cilj uboda 70% svoje populacije. Ali na čemu se zasniva ta zabrinutost? Sigurno ne na realnosti.

 

Izjave SZO su u suprotnosti sa realnim situacijama

Kovid poštedeo Afriku: Izjave SZO su u suprotnosti sa brojnim situacijama u stvarnom svetu. Za početak, dok su se razvijene zemlje sa visokom stopom uboda borile sa COVID-19 tokom većeg dela 2021. i 2022. godine, Afrika je izbegla ovu sudbinu, uprkos jednocifrenoj stopi uboda.

Naučnici su rekli da je „zagonetno“ kako je Afrika tako dobro prošla , potpuno ignorišući podatke koji pokazuju da  što više dobijete COVID-19 vakcina, veći je rizik da se zarazite COVID-om  i završite u bolnici.

Tokom prošle godine, istraživači su upozoravali da se čini da ubodi COVID-a ne regulišu i zapravo uništavaju imunološki sistem ljudi, ostavljajući ih ranjivim ne samo na COVID već i na druge infekcije. 5  Dakle, logično je da Afrika sa niskom stopom ubrizgavanja ne bi bila opterećena slučajevima COVID-a izazvanim disfunkcionalnim imunološkim sistemom.

Drugo, varijante su postale blaže (manje patogene) sa svakom iteracijom, iako su zaraznije (tj. lakše se šire). Pa zašto je SZO zabrinuta zbog „rizika da nove varijante stvaraju velike talase ozbiljnih bolesti i smrti u populacijama sa niskim obuhvatom vakcinacijom“? Na čemu se zasniva taj „rizik“?

I pošto infekcija COVID-om postaje sve blaža, a smrtnost je jednaka ili niža od gripa 6 , 7 , 8 , 9 , 10  najkasnije od sredine 2020. godine, zašto je i dalje „ključni prioritet“ ubrzati isporuku Covid tretmana?

Podsećanja radi, prema studiji od 2. septembra 2020. u Annals of Internal Medicine, ukupan koeficijent smrtnosti od neinstitucionalizovane infekcije za COVID-19 bio je samo 0,26%. U starosnom dobu ispod 40 godina, koeficijent smrtnosti od infekcije bio je samo 0,01%. U međuvremenu, procenjena stopa smrtnosti od infekcije od sezonskog gripa je 0,8%. 11

 

Izveštaj iz Ugande

Kovid poštedeo Afriku: Campbell nastavlja da citira veliko istraživanje partnera za zdravlje zajednice u Ugandi, gde su anketirani doktori, medicinske sestre i medicinski službenici širom zemlje, i „u suštini, oni više ne vide nikakav COVID“, kaže on.

Ne dobijaju ubod niti se testiraju na COVID. Nema potrebe, jer se niko ne razboli od COVID-a – barem ne do te mere da im je potrebna medicinska pomoć.

Vlada Ugande je čak prestala da objavljuje smernice za COVID. Iz njihove perspektive, pandemija je završena. Čini se da je isto osećanje uobičajeno i u drugim afričkim zemljama. S obzirom na situaciju na terenu, da li je zaista hitno potrebno da se ubode 30 miliona ljudi u Ugandi protiv bolesti od koje se ne razbole?

Ono što Ugandi treba su tretmani protiv malarije, mreže protiv komaraca, čista voda za piće i antibiotici. „Izgleda da su to prioriteti na terenu“, kaže Kembel. Dakle, šta je sa očiglednom nepovezanošću između prioriteta SZO i onoga što se zapravo dešava u oblastima sa niskim stopama COVID-a? Vežba SZO Katastrofalna zaraza 12 , 13  nam daje mogući odgovor.

 

Disconnect otkriva prave namere SZO

Kovid poštedeo Afriku: 23. oktobra 2022. SZO, Bil Gejts i Džons Hopkins su organizovali vežbu globalnog izazova nazvanu „Katastrofalna zaraza“, 14 , 15  koja uključuje izbijanje novog patogena nazvanog “teški epidemijski respiratorni enterovirusni sindrom 2025” (SEERS-2025).

Zanimljivo je da je ova stona vežba bila fokusirana na uključivanje afričkog rukovodstva i obuku za praćenje scenarija pandemije. Učesnici su bili 10 sadašnjih i bivših ministara zdravlja i visokih zvaničnika javnog zdravlja iz Senegala, Ruande, Nigerije, Angole i Liberije. (Prisustvovali su i predstavnici Singapura, Indije i Nemačke, kao i sam Gejts.)

Dešavalo se da afričke nacije češće od drugih tokom pandemije COVID-a „ispadaju iz okvira“ i nisu išle stopama razvijenih nacija kada je u pitanju forsiranje uboda. Kao rezultat toga, proizvođači vakcina se sada suočavaju sa problemom da imaju ogromnu kontrolnu grupu, pošto je primena COVID uboda na afričkom kontinentu bila samo 6%. 16

Oni ne mogu razumno da objasne kako ili zašto je Afrika završila toliko bolje od razvijenih zemalja sa visokim stopama uboda protiv COVID-a u vezi infekcija COVID-19 i, sa tim, povezanih smrtnih slučajeva. 17

Sporazum SZO o pandemiji je kapija za globalni totalitarni režim odozgo na dole. Ali da bi obezbedili tu moć, biće im potrebno više pandemija. SZO očajnički treba da se otarasi ove kontrolne grupe, tako da angažuju i obučavaju afričke lidere kako da se zalažu za široko rasprostranjenu vakcinaciju koristeći stavove SZO. Ovo je, verujem, jedini razlog zašto SZO još uvek govori o COVID-u u katastrofičnim terminima.

 

SZO-u su potrebne dodatne pandemije da bi obezbedila svoju moć

Kovid poštedeo Afriku: U ovom trenutku je sasvim jasno da je „biobezbednost“ izabrano sredstvo kojim globalistička kabala namerava da uvede svoju jedinstvenu svetsku vladu. SZO radi na obezbeđivanju isključive moći nad odgovorom na pandemiju na globalnom nivou kroz svoj međunarodni  sporazum o pandemiji  koji će, ako se primeni, iskoreniti suverenitet zemalja članica.

Sporazum SZO o pandemiji je u osnovi kapija za globalni totalitarni režim odozgo na dole. Ali da bi obezbedili tu moć, biće im potrebno više pandemija. Sam COVID-19 nije bio dovoljan da se svi uključe u centralizovanu jedinicu za odgovor na pandemiju, a oni su to verovatno znali od početka.

Dakle, razlog zbog kojeg možemo biti sigurni da će biti dodatnih pandemija, bilo da su proizvedene samo uz pomoć straha i uzbuđenja ili stvarnog biološkog oružja kreiranog za ovu svrhu, je zato što je plan preuzimanja, zvani Veliko  resetovanje , zasnovan na premisi da nam je potreban globalni biosigurnosni nadzor i centralizovani odgovor.

Biosigurnost je, zauzvrat, opravdanje za  međunarodni vakcinalni pasoš, koji je G20 upravo potpisao , a taj pasoš će takođe biti vaša digitalna identifikacija. Taj digitalni ID će, dakle, biti vezan za vaš društveni kreditni rezultat, praćenje ličnog otiska ugljenika, za medicinske kartone, obrazovne evidencije, radne evidencije, prisustvo na društvenim medijima, evidenciju o kupovini, vaše bankovne račune i programabilnu digitalnu valutu centralne banke (CBDC).

Kada se svi ovi delovi u potpunosti povežu, bićete u digitalnom zatvoru, a vladajuća kabala – bez obzira da li će do tada biti zvanično jedna svetska vlada ili ne – imaće potpunu kontrolu nad vašim životom od kolevke do groba.

Sporazum SZO o pandemiji je ono što pokreće ovaj lanac događaja, jer će imati moć da implementira vakcinalne pasoše na globalnom nivou nakon potpisivanja sporazuma. SZO će takođe imati moć da naloži vakcine, standardizuje medicinsku negu i izdaje ograničenja za putovanja.

Ovaj sporazum će verovatno biti usvojen ove godine, što znači da će SZO ili morati ponovo da pojača priču o COVID-u, ili da se prebaci na drugu pandemiju kako bi opravdala ovakve akcije.

 

Ugovor o pandemiji je smrtonosno zvono za slobodu širom sveta

Kovid poštedeo Afriku: Važno je shvatiti da će sporazum SZO o pandemiji radikalno promeniti globalnu strukturu moći i oduzeti vam neka od vaših najosnovnijih prava i sloboda. To je direktan napad na suverenitet njenih država članica, kao i direktan napad na vašu telesnu autonomiju.

Kada se potpišu, sve zemlje članice će biti podvrgnute diktatu SZO. Ako SZO kaže da svaka osoba na planeti treba da ima vakcinalni pasoš i digitalni identitet da bi osigurala usklađenost sa vakcinacijom, onda će to svaka zemlja biti prinuđena da primeni, čak i ako su ljudi odbacili takve planove koristeći lokalne demokratske procese.

Takođe postoji razlog za sumnju da SZO namerava da proširi svoje suvereno vođstvo na zdravstvene sisteme svake nacije i da konačno implementira univerzalni ili „socijalistički“ sistem zdravstvene zaštite kao deo Velikog resetovanja. Generalni direktor SZO Tedros je ranije izjavio da je njegov „centralni prioritet“ kao generalnog direktora SZO da gurne svet ka univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti. 18

 

Predviđanje: Klimatski lokdaun je sledeći

Kovid poštedeo Afriku: S obzirom na to da je SZO promenila svoju definiciju „pandemije“ u „svetsku epidemiju bolesti“, 19  bez originalne specifičnosti teške bolesti koja izaziva visok morbiditet, 20 , 21  skoro sve bi moglo da se prilagodi kriterijumu pandemije. To znači da kada dođu na vlast, neće morati da se oslanjaju isključivo na patogene pretnje.

Takođe bi mogli da proglase globalnu pandemiju zbog neinfektivne pretnje, kao što je globalno zagrevanje, na primer. Takva deklaracija bi onda omogućila SZO da zaobiđe zakone koji su na snazi radi očuvanja naše slobode i omogućila primenu tiranskih mera kao što su zatvaranje i ograničenja putovanja.

Zaista, pojam „klimatski lkdaun“ je već u više navrata javno ispostavljen. 22  Kako prenosi The Pulse: 23

„Klimatski lokdaun i druga ograničenja biće predstavljeni kao spašavanje ljudi sveta od njih samih. Ko se ikada ne bi složio sa takvim merama kada je to predstavljeno pod maskom dobre volje?

Kao što smo videli sa COVID mandatima, ako se klimatski mandati ikada održe, biće promovisani kao izuzetno plemenita i neophodna akcija. Oni koji se ne slažu i iznesu dokaze da takvi postupci nisu korisni ili uticajni, već da nanose više štete, najverovatnije će biti ućutkani, cenzurisani i ismejani…

Kako bi izgledalo klimatsko zaključavanje? Pa, ako bi se takva inicijativa dogodila, vlade bi ograničile ili zabranile konzumaciju mnogih namirnica. Oni bi zabranili ili ograničili upotrebu privatnih vozila, ili ograničili razdaljinu koja se može preći u automobilu na gas ili možda čak i avionom.

Rad od kuće bi na kraju mogao da postane trajna norma ako se uvedu posebni porezi na ugljenik. Takvi porezi bi mogli da budu nametnuti kompanijama, ograničavajući vožnje ili vazdušne kilometre, i da se prošire na pojedinačne zaposlene… Škole, posebno one pod velikim uticajem nastavničkih sindikata, mogle bi da nametnu trajne ‘samo onlajn’ dane.”

 

Zvaničnici širom sveta predložili su klimatske lokdaune

Kovid poštedeo Afriku: Kao što je primetio The Pulse, brojni zvaničnici širom sveta izrazili su podršku klimatskim zatvaranjima, potpuno ignorišući razorne efekte koje su COVID lokdauni već imali. Ovo samo pokazuje da zatvaranja nikada nisu bila vezana za javno zdravlje i nikada neće ni biti.

Među entuzijastima klimatskih ograničenja imamo nemačkog ministra zdravlja Karla Lauterbaha, koji je u decembru 2020. izjavio da bi rešavanje klimatskih promena zahtevalo ograničenja ličnih sloboda, slična onima koja se primenjuju da bi se „izravnala kriva“ COVID-a. 24

Britanska profesorka ekonomije Marijana Macukato je još jedan zagovornik klimatskih karantina, koja je u septembru 2020. upozorila da će „u bliskoj budućnosti svet možda morati ponovo da pribegne zatvaranju – ovog puta da bi se uhvatio u koštac sa klimatskim hitnim situacijama. 25

Imamo i izjave Bila Gejtsa 26  i Crvenog krsta 27  , od kojih su oba 2020. godine tvrdila da klimatske promene predstavljaju veću pretnju čovečanstvu od COVID-a i da se sa njima mora suočiti sa istom hitnošću i odlučnošću. Svetski ekonomski forum (WEF), Ujedinjene nacije i Svetska zdravstvena organizacija takođe su objavili članke u kojima se navodi njihova namera da se „bore protiv klimatskih promena” zatvaranjem društva. 28

Posebno, u „Kako se boriti protiv sledeće pretnje našem svetu: Zagađenje vazduha“, koju je objavio WEF 29  i čiji je koautor direktor Odeljenja za životnu sredinu i zdravlje SZO, predlaže se da se zdravstvena i klimatska pitanja kombinuju u jedno. Kao što je navedeno u tom članku:

„Možemo se efikasnije i pravednije suočiti sa ovim krizama ako se sa njima pozabavimo kao sa jednom – i podstičemo podršku tome u svim sektorima ekonomije… COVID-19 je dokazao ugrađenu sposobnost čovečanstva da se podigne i deluje da zaštiti zdravlje naših najugroženijih ljudi. Moramo da uradimo isto sa zagađenjem vazduha.”

Podsetimo, kao što sam već pomenuo, ako SZO ima isključivu moć nad globalnim zdravljem, kombinovanje zdravstvenih i klimatskih pitanja će automatski dati SZO de fakto moć da izdaje klimatske mere. Neki tvrde da su klimatski lokdauni već počeli, 30  sa nasumičnim isključivanjem struje za ljude, iako stvarno nema nestanka iste – kao da bi se ljudi polako naučili da prihvate da se svetla neće svaki put da se uključe.

Da će SZO iskoristiti priliku da primeni klimatske mere može se videti i u Manifestu SZO za zdrav oporavak od COVID-19, koji kaže: 31

„Mere ‘izolacije’ koje su bile neophodne za kontrolu širenja COVID-19 usporile su ekonomsku aktivnost i poremetile živote – ali su takođe dale neke uvide u moguću svetliju budućnost.

Na nekim mestima, nivoi zagađenja su opali do te mere da su ljudi udisali čist vazduh, ili su videli plavo nebo i čistu vodu, ili su mogli bezbedno da hodaju i voze bicikle sa svojom decom – po prvi put u životu.

Upotreba digitalne tehnologije je ubrzala nove načine rada i međusobnog povezivanja, od smanjenja vremena provedenog na putu do posla, fleksibilnijih načina učenja, do obavljanja medicinskih konsultacija na daljinu i do provođenja više vremena sa našim porodicama.

Istraživanja javnog mnjenja iz celog sveta pokazuju da ljudi žele da zaštite životnu sredinu, i da sačuvaju pozitivne strane koje su proizašle iz krize, dok se oporavljamo…

Odluke donete u narednim mesecima mogu ili „zaključati“ obrasce ekonomskog razvoja koji će naneti trajnu i eskalirajuću štetu ekološkim sistemima koji održavaju sve ljudsko zdravlje i sredstva za život, ili, ako se donesu mudro, mogu promovisati zdraviji, pravedniji i zeleniji svet .”

Ovaj manifest takođe izlaže mnoge druge aspekte agende Velikog resetovanja, uključujući pametne gradove, ograničenja putovanja, nove sisteme ishrane, potpuni prelazak na zelenu energiju i još mnogo toga. Ali opet, stvar koja će zaista olakšati sve ove promene je imati centralizovanu bazu moći, a to je SZO.

 

Šta možete da uradite?

Kovid poštedeo Afriku: Zaustavljanje sporazuma SZO o pandemiji će biti teško, jer Svetska zdravstvena skupština može, a možda i ne prihvati komentar javnosti pre nego što donese odluku. Najbolje je da se odmah prijavite za bilten Svetskog saveta za zdravlje (World Council for Health – WCH).

Poslednji put kada se Svetska zdravstvena skupština sastala da raspravlja o sporazumu, WCH je izdao linkove i uputstva o tome kako da podnesete svoj komentar. Možete da  se prijavite na dnu ove stranice ili na  početnoj stranici WCH-a . Ja i CHD ćemo takođe podeliti detalje ako postanu dostupni, tako da prijavom na naše biltene takođe možete da se obavestite.

U nedostatku instrukcija, mogli biste da se obratite svojoj delegaciji (u SZO-u) i zatražite da se usprotive sporazumu. Spisak američkih delegata može se naći u članku Džejmsa Roguskog u Substacku, “Speaking Truth to Power.”

Za kontakt informacije za delegate drugih nacija, predlažem da kontaktirate regionalnu kancelariju i zatražite listu (pogledajte „Regije“ u plavom delu na dnu veb stranice Svetske zdravstvene skupštine (World Health Assembly’s webpage).

 

 Izvori i reference:
O autoru

Dr Džozef Merkola je osnivač Mercola.com. Lekar osteopat, autor bestselera i dobitnik više nagrada u oblasti prirodnog zdravlja, njegova primarna vizija je da promeni savremenu zdravstvenu paradigmu tako što će ljudima pružiti vredan resurs koji će im pomoći da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

Izvor: https://hannenabintuherland.com/usa/covid-spared-africa-less-than-6-are-vaccinated-and-do-far-better-than-countries-with-high-injection-rate/

Delite ...