Novi Zeland pokušava da usvoji zakon koji će da ograniči i zabrani upotrebu prirodnih zdravstvenih proizvoda 🇷🇸

Autor Rhoda Wilson,

Laburistička partija Novog Zelanda („NZ“) predstavila je zakon o terapijskim proizvodima. Javnost ima rok samo do 15. februara da podnese primedbe/predloge. Više od 50% stanovništva NZ koristi prirodne proizvode. Struktura Predloga zakona je veoma zabrinjavajuća. On uspostavlja regulatora koji će biti ovlašćen da donese odluke i kontroliše dostupnost, a ne precizira dovoljno jasno, koji faktori treba da utiču na njegove odluke. Drugim rečima, to je omogućavanje zakona kakve favorizuju represivni režimi.

Ne vidimo nikakve dokaze da je javnost u nepovoljnom položaju prema sadašnjim propisima, rekao je dr Gaj Hačard, niti postoje dokazi da im Prirodni Proizvodi nanose štetu. Ovo je oblast u kojoj vlada nema potrebe da pooštrava propise.

Predlog zakona će dodatno opteretiti proizvođače i krajnje korisnike i uneti nesigurnost u vezi sa proizvodima koje su prodali i na koje se oslanjaju milioni Novozelanđana. Po našem mišljenju, to je lažan potez da se Predlog zakona strukturira kao propis bez preciznog sadržaja. Ovo je dizajnirano da rasprši i odvrati javni interes, posebno pošto period javnih konsultacija obuhvata letnju pauzu.

Važno je napomenuti da još uvek postoji veoma duga lista uobičajenih biljaka planiranih za zabranjivanje na osnovu zakona iz 2016. koji je radio Medsafe uz pomoć Međunarodne koalicije regulatornih organa za lekove („ICMRA“). Neke od njih se čak redovno i tradicionalno koriste u kuvanju. Prema Predlogu zakona, ništa ne sprečava novog regulatora da jednostavno usvoji ovu listu čim bude imenovan. Ova lista bi poremetila dostupnost tradicionalnih lekova.

ICMRA je nastala kao rezultat 65. konferencije Svetske zdravstvene skupštine 2012. godine pod izgovorom potrebe „da se globalno, strateški i kontinuirano, transparentno, autoritativno i institucionalnim načinom pozabavi trenutnom i novonastajućom medicinskom regulativom i bezbednosnim izazovima. Njeni članovi su regulatorna tela za medicinu i lekove iz 22 zemlje i Evropske unije. Pored toga, još 15 zemalja se računa kao pridružene članice. Svetska zdravstvena organizacija je označena kao „posmatrač“. I tako, ovo nije samo problem sa kojim se Novozelanđani suočavaju. Ono što se dešava na Novom Zelandu u vezi sa zabranom i kontrolom prirodnih proizvoda biće sprovedeno na štetu stanovništva u velikom delu sveta.

Regulativa o prirodnim proizvodima – prekoračenje državne kontrole

Autor: Guy Hatchard
Civilizacije dolaze i prolaze kroz vekove. Kada vlade osnažuju ljude, one iskorištavaju inteligenciju i kreativnost svojih građana za dobrobit svih, kada nastoje da kontrolišu svoje stanovništvo, oni padaju u sunovrat.

Nakon tri godine kontrole pandemije, vlade se tu ne zaustavljaju. Ovde na Novom Zelandu, vlada je predstavila ‘Zakon o terapijskim proizvodima‘ koji će da kontroliše kako se proizvodi, za koje se čini da su korisni za zdravlje, proizvoda, prepisuju, uvoze, reklamiraju, isporučuju. Prema ministru zdravlja Endru Litlu:

To će omogućiti Novom Zelandu da koristi prednosti napretka u medicini, kao što su terapije ćelijama i tkivima, nove genske terapije i korišćenje veštačke inteligencije i softvera za mašinsko učenje. Sistemi odobravanja proporcionalnih rizika će poboljšati pristup neophodnim lekovima koji spasavaju život, kao što su vakcine u pandemiji.

Važan deo predloga zakona ima za cilj da reguliše prirodne zdravstvene proizvode koje koristi više od 50% našeg stanovništva. Ovo je treći pokušaj Laburističke partije da uvede ekstremno regulisanje mogućnosti javnosti da bira medicinsku negu, suplemente i ishranu. Njihova ranija dva pokušaja su propala zbog glasnog protivljenja javnosti. Laburisti su se 2017. godine opredelili za  listu od 300 uobičajenih biljnih sastojaka koji bi bili zabranjeni (za neke od njih pogledajte fotografije):

Neće vam promaći da se mnogi od njih, poput cimeta i senfa, trenutno prodaju u prodavnicama. Pa kako su, zaboga, dospeli na listu zabranjenih? Odgovor leži u pokušajima da se dobije kontrola nad našim zalihama hrane. Prirodni proizvodi koji su korisni za zdravlje ne mogu da se patentiraju, ali sintetičke kopije mogu. Da bi ovo funkcionisalo, proizvodi koji rastu u baštama moraju biti zabranjeni.

Rad i Ministarstvo zdravlja nisu sačinili ovu listu. Spisak je dostavila Međunarodna koalicija regulatornih tela za lekove (ICMRA) čiji je Medsafe član. ICMRA je u velikoj meri finansirana od strane farmaceutske industrije čijim interesima služe. Sve o tome možete pročitati u mojoj knjizi ‘ Vaša DNK dijeta ‘ koja je dostupna kao Kindle sa Amazona ili štampana kopija iz Hatchardovog izveštaja.

Laburisti kažu da su se naučili iz prethodnog protivljenja javnosti. Ovog puta u Predlogu zakona neće se navoditi nijedan zabranjeni sastojak. Umesto toga, to je zakon koji omogućava, tip zakona koji je proslavio Adolf Hitler. Predlog zakona uspostavlja novog regulatora na čelu sa nezavisnim statutarnim službenikom, sa širokim ovlašćenjima:

Novi regulator će biti odgovoran za osiguravanje bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti prirodnih proizvoda. On će da dizajnira i implementira proporcionalne puteve autorizacije tržišta zasnovane na riziku. Njegove funkcije će uključivati, pored tržišne dozvole, aktivnosti koje kontrolišu licenciranje, post-tržišni nadzor i usklađenost.

Ove usluge će se finansirati kroz namete za industriju koje bi mogli da budu visoki. Vladine regulatorne šeme o kojima se raspravljalo u poslednja dva pokušaja verovatno će izbaciti male igrače sa tržišta zbog troškova izazvanim poštovanjem zakona, kao što je to bio i rezultat zakona o hrani.

Najvažnije je da Predlog zakona takođe uključuje niz savremenih alata za sprovođenje koji omogućavaju postepeno i proporcionalno reagovanje na kršenja, uključujući višestepena krivična dela, prekršaje sa strogom odgovornošću, poboljšana obaveštenja o kršenju i režim građanskih novčanih kazni.

Drugim rečima, Predlog zakona imenuje novog, za sada, neimenovanog regulatora koji je ovlašćen da uradi sve što smatra da je prikladno da kontroliše proizvodnju i dostupnost suplemenata. Mogao bi, i u stvari, vrlo je verovatno da će objaviti listu zabranjenih biljnih sastojaka ubrzo nakon svog imenovanja. Lista je spremna za pokretanje iz baze podataka ICMRA povezane sa Medsafe-om zahvaljujući farmaceutskoj industriji.

Ako želimo da nastavimo da slobodno biramo biljne lekove i suplemente bez mešanja vlade, moraćemo da progovorimo. Idite na OVAJ link da biste podneli zahtev pre 15. februara. Pišite svom poslaniku i žalite se da imenovanje regulatora predstavlja otvoreni blanko ček za kontrolu upotrebe proizvoda koje koristi više od 50% naše populacije bez potpunog preciziranja principa koje treba da koristi.

O autoru

Gi Hačard, PhD, ranije je bio viši menadžer u Genetic ID-u, globalnoj kompaniji za testiranje i sigurnost hrane (sada poznata kao FoodChain ID). Možete da se pretplatite na njegovu veb stranicu HatchardReport.com i GLOBE.GLOBAL za redovna ažuriranja putem e-pošte. GLOBE.GLOBAL je veb stranica posvećena pružanju informacija o opasnostima biotehnologije.

Izvor: https://expose-news.com/2023/01/10/nz-restrict-use-of-natural-health-products/

Delite ...