Mike Stone – “VIROLAŽOLOGIJA” 🇷🇸

Ja nisam doktor, virolog, mikrobiolog, naučnik itd. Mnogi će ovo da iskoriste protiv mene.
Moje obrazovanje je u oblasti zdravlja i nauke o vežbanju. Bio sam lični trener, nutricionista,
a trenutno sam zdravstveni/velnes trener.
Ono što ovde delim je zasnovano na godinama istraživanja i čitanja iz originalnih studija/izvora.
Uvek ću da se trudim da obezbedim izvore odakle dolaze informacije. To je jedini i najveći savet
koji sam dobio od Karija Mulisa, pronalazača PCR testa koji se trenutno zloupotrebljava širom sveta:

Mislim da je to jednostavna logika. Ne zahteva da bilo ko ima neko specijalizovano znanje iz ove oblasti.
Činjenica je da kada bi postojali dokazi da HIV izaziva AIDS – ako bi neko, ko je zaista bio specijalista u toj oblasti,
mogao da napiše pregled literature, u kojoj se navodi niz naučnih studija koje bi pojedinačno ili grupno
mogle da podrže hipotezu da je HIV verovatni uzrok AIDS-a – neko bi to već napisao.
Ne postoji nikakav rad, niti postoji recenzija u kojoj se pominje određeni broj radova,
koji bi svi zajedno podržali tu izjavu.” – Kari Mulis

Nadam se da će vam informacije koje sam stekao na ovom svom putovanju pomoći i vama.

Mike Stone

Delite ...