Ubijaju se deca: 8 puta povećan broj smrtnih slučajeva među decom u Evropi od uvođenja vakcine protiv COVID-a prema službenim podacima EU … 🇷🇸

  • Post author:
  • Post category:Medicina

The Exposé, 13. septembar 2022.

Zvanični podaci o smrtnosti za Evropu pokazuju da je došlo do šokantnog porasta prekomernih smrtnih slučajeva kod dece od 691% od kada je Evropska agencija za lekove u maju 2021. dala odobrenje za hitnu upotrebu vakcine Pfizer Covid-19 kod dece uzrasta od 12 do 15 godina.

Pre ove odluke Evropske agencije za lekove, smrtnost dece u 2021. godini je bila ispod očekivane stope. Ali nakon odobrenja za upotrebu u hitnim slučajevima, prekomerni smrtni slučajevi među decom su do kraja godine porasli za duboko zabrinjavajućih 1.599% u odnosu na prosek od 2017. do 2020. godine.

Nažalost, ovaj trend se nastavio i u 2022. godini, pri čemu je Evropa ove godine do sada službeno beležila porast prekomernih smrtnih slučajeva među decom od 381%, u poređenju sa prosekom od 2018. do 2021. godine.

EuroMOMO je evropski sistem praćenja smrtnosti. Organizacija navodi da je njen cilj “otkrivanje i merenje prekomernih smrtnih slučajeva povezanih sa sezonskim gripom, pandemijama i drugim pretnjama po javno zdravlje”.

Zvanična nacionalna statistika mortaliteta dostavlja se nedeljno iz 29 evropskih zemalja ili subnacionalnih regija u EuroMOMO kolaborativnoj mreži, uz podršku Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Svetske zdravstvene organizacije (WHO), a domaćin je Statens Serum Institut iz Danske.

Sledeći grafikon prikazuje nedeljni rast prekomernih smrtnih slučajeva tokom 2020. i 2021. godine među decom uzrasta od 0 do 14 godina širom Evrope. Grafikon je preuzet sa veb strane EuroMOMO i može da mu se pristupi ovde .

Izvor

Kao što možete da vidite iz gore navedenog, smrtni slučajevi među decom tokom 2020. godine uglavnom su bili ispod očekivanog broja umrlih. Ovaj trend se nastavio tokom 2021. godine do 22. nedelje, od kada se beleže prekomerni smrtni slučajevi iz nedelje u nedelju do kraja godine.

Ono što je interesantno u vezi činjenice da su prekomerni smrtni slučajevi počeli da se beleže kod dece u 22. nedelji 2021. godine je, da se to poklapa sa nedeljom kada je Evropska agencija za lekove (EMA) odobrila proširenje indikacija za vakcinu protiv COVID-19 Comirnaty (Pfizer) da se uključi u upotrebu kod dece uzrasta od 12 do 15“ .

Izvor

Samo nekoliko meseci kasnije, EMA je takođe dala odobrenje za upotrebu u hitnim slučajevima za primenu Pfizer vakcine deci od 5 godina i starijoj.

Izvor

Sledeći grafikon, izvučen sa veb strane EuroMOMO, prikazuje kumulativni ukupan broj prekomernih smrtnih slučajeva tokom 2020. i 2021. od 22. nedelje (nedelje kada je vakcina protiv Covid-19 odobrena za decu) do 52. nedelje (kraj godine).

Izvor

Prema EuroMOMO-u, Evropa je zabeležila 1.015 prekomernih smrtnih slučajeva među decom tokom ovog vremenskog perioda 2021. godine, dok je, tokom ovog vremenskog perioda 2020. godine, zabeleženo 491 smrtni slučaj manje nego što se očekivalo.

Sledeći grafikon prikazuje nedeljni rast prekomernih smrtnih slučajeva tokom 2022. godine kod dece uzrasta od 0 do 14 godina širom Evrope. Grafikon je preuzet sa veb strane EuroMOMO i može da mu se pristupiti ovde.

Izvor

Dosadašnji podaci pokrivaju period do 33. nedelje 2022. (sredina avgusta), a kao što možete da vidite, u većini nedelja su zabeleženi smrtni slučajevi kod dece znatno iznad očekivane stope. U 24. nedelji je zabeleženo rekordnih 101 prekomernih smrtni slučaj kod dece uzrasta od 0 do 14 godina.

Sljedeći grafikon, izvučen sa veb strane EuroMOMO, prikazuje kumulativni ukupan broj prekomernih smrtnih slučajeva tokom 2022. do 33. nedelje.

Izvor

Prema EuroMOMO-u, Evropa je zabeležila 841 prekomerni smrtni slučaj kod dece tokom ovog vremenskog perioda u odnosu na očekivanu stopu.

Otkako je EMA prvi put odobrila inekciju Pfizer Covid-19 za upotrebu kod dece u maju 2021., Evropa je zabeležila 1.856 prekomernih smrtnih slučajeva među decom uzrasta od 0 do 14 godina u odnosu na očekivanu stopu. Sama ova statistika je bolesna jer predstavlja neverovatnih 185.600% porasta smrtnosti.

Međutim, budući da je taj broj toliko neverovatno visok, bilo bi poštenije uporediti prekomerne smrtne slučajeve među decom nakon vakcinacije protiv Covid-19 sa prosečnim brojem smrtnih slučajeva kod dece u prethodnih nekoliko godina.

Sledeći grafikon prikazuje ukupan broj prekomernih smrtnih slučajeva kod dece uzrasta od 0 do 14 godina u 2021. pre nego što je EMA odobrila vakcinu protiv Covid-19 za decu od 12 do 15 godina u 22. nedelji, u poređenju sa istim vremenskim okvirom u drugim godinama. Brojevi su preuzeti sa veb strane EuroMOMO i mogu da im se pristupi ovde.

Izvorni podaci

Prosečan broj prekomernih smrtnih slučajeva među decom širom Evrope od 2018. do 2020. godine između 1. i 21. nedelje, jednak je 191,3. Ali tokom prvih 21 nedelja 2021. godine, bilo je 198 smrtnih slučajeva manje među decom nego što se očekivalo i 389,3 manje smrtnih slučajeva od proseka od 2018. do 2020. godine.

Sledeći grafikon prikazuje ukupan broj prekomernih smrtnih slučajeva kod dece uzrasta od 0 do 14 godina u 2021. nakon što je EMA odobrila vakcinu protiv Covid-19 za decu od 12 do 15 godina od 22. nedelje, u poređenju sa istim vremenskim okvirom u drugim godinama . Brojevi su preuzeti sa veb strane EuroMOMO i može da im se pristupi ovde.

Izvorni podaci

Prosečan broj prkomernih smrtnih slučajeva među decom širom Evrope od 2017. do 2020. godine između 22. i 52. nedelje iznosi 59,75. Ali tokom istog perioda 2021. godine, nakon što je EMA odobrila vakcinu Pfizer Covid-19 za decu, bilo je 1.015 više smrtnih slučajeva među decom nego što se očekivalo i 955,25 više smrtnih slučajeva u odnosu na prosek od 2017. do 2020. godine.

To znači da je broj prekomernih smrtnih slučajeva kod dece tokom 2021., nakon što je EMA odobrila injekciju Covid-19 za decu od 12 do 15 godina, porastao za 1.599% u odnosu na prosek od 2017. do 2020. godine.

Sledeći grafikon prikazuje ukupan broj prekomernih smrtnih slučajeva kod dece uzrasta od 0 do 14 godina u 2022. do sada (33. nedelja) u poređenju sa istim vremenskim okvirom u drugim godinama. Brojevi su preuzeti sa veb strane EuroMOMO i može da im se pristupi ovde.

Izvorni podaci

U 2022. godini deci od 5 i više godina širom Evrope ponuđena je inekcija Covid-19, a djeci od 12 i više godina ponuđene su do tri doze Covid-19 inekcije.

Prosečan broj prekomernih smrtnih slučajeva kod dece od 2018. do 2021. između 1. i 33. nedelje je jednak 175. Ali tokom prve 33 nedelje 2022. godine, bilo je 841 više smrtnih slučajeva među decom nego što se očekivalo i 666 više smrtnih slučajeva od proseka 2018. do 2021. godine.

To znači da je broj prkomernih smrtnih slučajeva kod dece tokom 2022. do sada, nakon što je EMA odobrila injekciju Covid-19 za decu od 5 godina i stariju, porastao za 381% u odnosu na prosek od 2018. do 2021. godine.

Kada kombinujemo brojeve od 22. nedelje 2021. nadalje do 33. sedmice 2022. (1.856 viših smrtnih slučajeva) i uporedimo ih sa kombinovanim prosekom od 2017. do 2020. i 2018. do 2021. (234,75 prekomernih smrtnih slučajeva) kod dece, naćićemo da je broj prekomernih smrtnih slučajeva kod dece širom Evrope porastao za 691% odkako je Evropska agencija za lekove prvi put odobrila vakcinu protiv Covid-19 za decu uzrasta od 12 do 15 godina u maju 2021.

Je li ovo samo nesrećna slučajnost koje će da se doda na dugačku listu „slučajnosti“ koje su se dogodile od početka 2020.? Vlasti bi svakako želele da tako mislite. Ali i dalje treba da objasne zašto na hiljade dece više umire nego što se inače očekuje širom Evrope.

Izvorni članak https://expose-news.com/2022/09/13/urope-children-killed-covid-vaccine/

Delite ...